Chamber of Commerce

CzechTrade > Institutions > Chamber of Commerce
Page:   1 2 3 next
Displaying companies 1 to 10 of 28

Americká obchodní komora v ČR

Oficiální stránky American Chamber of Commerce in the Czech Republic. Komora je dobrovolné a nezávislé sdružení podnikatelských subjektů mající za cíl podporu ekonomických vazeb mezi Českou republikou a USA.

Česko arabská obchodní komora

Hlavním cílem komory je podpora a rozvoj obchodních vztahů mezi Českou republikou a arabskými státy a vytváření základny pro nové obchodní možnosti. Úspěch komory je založen na spolupráci s českými vládními orgány a na široké podpoře velvyslanectví arabských zemí akreditovaných v Praze. Má okolo padesáti členů a je členem Všeobecného svazu arabských průmyslových, obchodních a zemědělských komor se sídlem v Bejrútu (VSOPAK), který je přidruženým členem Ligy arabských států.

Česko-belgicko-lucemburská smíšená obchodní komora v ČR

Cílem CBL komory je poskytování podpory obchodnímu rozvoji mezi českými, belgickými a lucemburskými firmami. Komora zahájila svoji činnost jako odpověď na vzrůstající zájem belgických a lucemburských podnikatelů o český trh. V současnosti působí na českém trhu cca 160 belgických a lucemburských firem, což jsou kapitálové účasti ve společnostech i zastoupení firem. Komora je součástí Federace zahraničních belgických obchodních komor, fungujících v řadě zemí. Je také členem FCCIB - Federace regionálních a průmyslových obchodních komor v Belgii. Je stálým partnerem Obchodní komory Lucemburského Velkovévodství.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Prezentace Česko-izraelské smíšené obchodní komory (CISOK) nabízející odbornou pomoc při jednání se státem Izrael a s tamními firmami, specializované služby a informace při vyhledávání obchodních partnerů, prosazování výrobků a služeb na izraelský trh, zakládání společných joint venture podniků, organizování obchodních cest do Izraele. Základní informace o CISOK a o Izraeli, tendry, nabídka/poptávka izraelských podniků, kalendář akcí, příležitosti pro české podniky v Izraeli, mise do Izraele, důležité dokumenty, ceník služeb, turistické informace.

Česko-marocká obchodní komora

Oficální stránky Česko-marocké obchodní komory v Praze (ČMOK), neziskové organizace, jejímž cílem je rozvíjet, podporovat a propagovat obchodní, investiční, turistické a kulturní aktivity mezi Marokem a Českou republikou.

Česko-mongolská obchodní komora

Oficiální stránky Česko-mongolské obchodní komory (ČEMOK) - neziskové organizace, která podporuje vzájemné obchodní vztahy mezi podnikatelskými subjekty v ČR a v Mongolsku. ČEMOK vznikla jako výsledek snahy některých podnikatelů v obou zemích navázat na tradičně dobré obchodní vazby mezi Československem a Mongolskem a na dobré jméno českých výrobků.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Stránky Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) založené v roce 1993 v Praze jako důležitý prostředník v česko-německých hospodářských vztazích. Komora má přes 20 zaměstnanců a členem komory je více než 500 podniků včetně největších německých investorů a významných českých firem. ČNOPK je součástí sítě zahraničních obchodních komor (AHK).

Česko-polská smíšená obchodní komora

Česko-poská obchodní komora (ČPOK) sdružuje české a polské obchodní společnosti, případně jiné právnické a fyzické osoby. Web obsahuje základní informace o komoře, kalendář akcí, nabídku služeb, informační servis, aktuality, infoservis o Polsku pro podnikatele, průzkum polského trhu, databázi obchodních příležitostí, seznam partnerů i členů.

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra

Posláním Českého Národního Výboru Frankofonního Ekonomického Fóra (ČNVFEF) je rozvíjení styků v oblasti obchodu, průmyslu, technologií, kultury a politiky a to se všemi zeměmi frankofonního společenství. Zastupuje, podporuje, koordinuje a obraňuje zájmy, jak ekonomické, tak odborné u frankofonních subjektů působících v ČR a českých subjektů působících ve frankofonních zemích. Vytváří prostor pro dialog mezi podnikateli a společnostmi z frankofonních zemí. Organizuje semináře, konference; shromažďuje ekonomické analýzy.

EuroChambres

Internetové stránky organizace EuroChambres (The Association of European Chambers of Commerce and Industry) sdružující okolo 41 národních asociací hospodářských komor - síť více jak 2000 lokálních hospodářských komor a podnikatelských asociací v Evropě (cca 17 mil. členů).
Page:   1 2 3 next  

Czech Companies

KOVO - ZAPLATIL s.r.o. Metal Finishing
Hotel Almond s.r.o. Three-Star Hotels
Pavel Blažek, balicí stroje s.r.o. Packing machines
DELTA X CZ s.r.o. Single-purpose machines
Webac Vibro s.r.o. Machinery Designing and Processing
Copyright © 2001 - 2019 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.